Παρασκευή , Ιανουάριος 18 2019
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ
Home / ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ / Τηλεματική-αυτόματη έκδοση εισιτηρίων από το ΚΤΕΛ Καβάλας
Τηλεματική-αυτόματη έκδοση εισιτηρίων από το ΚΤΕΛ Καβάλας

Τηλεματική-αυτόματη έκδοση εισιτηρίων από το ΚΤΕΛ Καβάλας

Είναι το πρώτο της χώρας η πρόταση του οποίου έγινε αποδεκτή και χρηματοδοτείται από πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση του ΕΣΠΑ.

Το Υπεραστικό ΚΤΕΛ της Καβάλας είναι το πρώτο Υπεραστικό ΚΤΕΛ της χώρας η πρόταση του οποίου έγινε αποδεκτή και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση (ΕΣΠΑ).

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα τηλεματικής και αυτόματης έκδοσης εισιτηρίων με προϋπολογισμό 544.000 ευρώ.

Αυτά που θα γίνουν είναι σε γενικές γραμμές όλα όσα έκανε κι ετοιμάζεται να κάνει- με την ίδια ακριβώς διαδικασία- το Αστικό ΚΤΕΛ Καβάλας. Με μία διαφορά.

Ενώ τέτοια προγράμματα αξιοποιούνταν από χρόνια από τις αστικές συγκοινωνίες, πρώτη φορά το πρόγραμμα «ανοίγει» και για τα Υπεραστικά ΚΤΕΛ.

Η Καβάλα είχε την ετοιμότητα και πρώτη εκμεταλλεύεται την ευκαιρία, αναφέρει η τοπική εφημερίδα «Πρωϊνή».

Την σχετική εγκριτική απόφαση για το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Καβάλας υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Μενέλαος Δασκαλάκης.

Η πρόταση που εγκρίθηκε αναφέρεται στα ακόλουθα:

Αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης είναι η ανάπτυξη και λειτουργία ενός Ολοκληρωμένου Τηλεματικού Συστήματος Δυναμικής Πληροφόρησης του κοινού κι αυτόματης έκδοσης εισιτηρίων του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Καβάλας για την συνολική και ενοποιημένη διαχείριση του συνόλου των λειτουργιών τηλεματικής διαχείρισης οχημάτων, έκδοσης εισιτηρίων και για την πολυκαναλική πληροφόρηση των επιβατών σε πραγματικό χρόνο, κατά τα πρότυπα καλών πρακτικών σε αντίστοιχους φορείς του Ευρωπαϊκού χώρου.

Η προτεινόμενη πράξη είναι πολύ σημαντική για το σύνολο του επιβατικού κοινού των υπεραστικών ΚΤΕΛ, διότι το προτεινόμενο σύστημα θα βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ο ρόλος του για την οικονομική ανάπτυξη, για την ευημερία και τις θέσεις εργασίας είναι καταλυτικός. Η αναβάθμιση υπηρεσιών, η βαρύτητα στην ποιότητα και στην περαιτέρω βελτίωση των υπηρεσιών οδικών μεταφορών μέσω της υπεραστικής συγκοινωνίας είναι από τα βασικά στοιχεία ενός μοντέλου ανάπτυξης των επόμενων ετών που επιδιώκουν αρχές και φορείς της χώρας.

Επιπροσθέτως, το τηλεματικό σύστημα, το οποίο θα υλοποιηθεί στα πλαίσια της προτεινόμενης πράξης, θα βασίζεται σε ανοικτά πρότυπα και τεχνολογίες και θα μπορεί μελλοντικά να διασυνδεθεί με τα πληροφοριακά / τηλεματικά συστήματα άλλων υπεραστικών ΚΤΕΛ σε επίπεδο περιφέρειας ή ακόμα και σε εθνικό επίπεδο.

Συνεπώς, θα μπορούν να δημιουργηθούν ενιαία καινοτόμα κέντρα πληροφόρησης επιβατών σχετικά με τα δρομολόγια των υπεραστικών ΚΤΕΛ σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.

Εκτός αυτού, μέσω του προτεινόμενου έργου δίνεται η δυνατότητα για τον ενιαίο συντονισμό των δημόσιων επιβατικών μεταφορών σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο καθώς είναι πλέον δυνατή η διασύνδεση των τηλεματικών / πληροφοριακών συστημάτων των υπεραστικών ΚΤΕΛ με τα Πληροφοριακά Συστήματα των Περιφερειών και της ΡΑΕΜ με στόχο την αποτελεσματικότερη κατάρτιση και διαχείριση κεντρικών προγραμμάτων σχεδιασμού δημόσιων μεταφορών.

Στο πλαίσιο της πράξης δημιουργούνται 3 υπηρεσίες πληροφόρησης και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού υπεραστικών συγκοινωνιών και δημόσιων φορέων, ως εξής:

Σταδίου 1 (πληροφόρηση): – Πληροφόρηση επιβατικού κοινού μέσω διαδικτύου, smart phones και έξυπνων στάσεων. Υπολογισμός βέλτιστης διαδρομής με δυνατότητα συνδυασμένης χρήσης συγκοινωνιών. – Πληροφόρηση προς τη διοίκηση του ΚΤΕΛ και τους αρμόδιους φορείς δημόσιας διοίκησης (Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Υπηρεσία πολιτικής προστασίας, Περιφέρειες, ΡΑΕΜ) με σκοπό τη βελτίωση του συγκοινωνιακού έργου και την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών.

Σταδίου 4 (συναλλαγή): – Έκδοση έντυπου και ηλεκτρονικού εισιτηρίου στα εκδοτήρια, εντός των οχημάτων, μέσω web, μέσω smart phone. Δυνατότητα χρήσης έξυπνης κάρτας.

ΠΗΓΗ

Leave a Reply